KATOLICKIE PORTALE INFORMACYJNE
● USŁUGI ADMINISTRATORA ●

W ofertach wielu firm można przeczytać: Specjalizujemy się w projektowaniu funkcjonalnych i nowoczesnych stron internetowych dla parafii. Tymczasem, gdy Internet może być doskonałym źródłem informacji, ale coraz częściej mówi się o tym, że jest także doskonałym polem do ewangelizacji, coraz większy nacisk się kładzie nie na fakt atrakcyjnego wyglądu stron parafii bądź ich funkcjonalność techniczną, ale przede wszystkim na to, aby parafialne serwisy internetowe zawierały wartościowe i ciekawe treści.

Jednakże, aby tak było wybór właściwych treści, a przede wszystkim ich opracowanie wymaga bardzo fachowej wiedzy, a w przypadku zagadnień związanych z Kościołem nawet bardzo specyficznej, którą na pewno nie jest informatyka, bądź nawet najdoskonalsza znajomość programów graficznych.

Oczywiście człowiek nieznający się na danej rzeczy, niekompetentny w danej dziedzinie nie dostrzeże tego, że bardzo wiele internetowych stron parafialnych – nawet tych już od wielu lat istniejących – poza tym, że są funkcjonalne dla internautów i miłe dla oka –  jednocześnie są bez treści, a nawet zawierają liczne błędy.

Z czego to wynika? Niestety najczęściej z pracy społecznej przypadkowego i nie znającego specyfiki „warsztatu” dobroczyńcy oraz braku jakiegokolwiek nadozoru merytorycznego ze strony duszpasterzy. Wówczas mamy takie efekte, że… – co najlepiej przemilczeć. Albowiem wielu spośród Zacnych Kapłanów doskonale wie, jak jest i być powinno. A że nie jest… – jest to wynik błędu o którym tutaj napisałem na wstępie.

  • Aktualizacja stron internetowych

Oferta aktualizacji stron internetowych polega na jednorazowych i/lub cyklicznych zmianach wprowadzanych na życzenie w serwisach internetowych. Zajmuję się aktualizacją całych serwisów internetowych, dodawaniem nowych działów, modyfikacją galerii zdjęć, aktualizowaniem nowości na stronie, przebudową istniejących działów, dodawaniem nowych skryptów do strony itp.

Aktualizacje stron www przebiegają według z góry ustalonego harmonogramu i zakresu zaplanowanych prac. W każdej chwili istnieje możliwość podglądu zleconych modyfikacji, dodania nowych zadań aktualizacyjnych bądź rezygnacji ze zmian na korzyść innych, które okazały się niezbędne w trakcie prac. Zdając sobie sprawę z tego, że dziś aktualna informacja jest bardzo cenna, wszelkie zmiany staram się wprowadzać bez zbędnej zwłoki.

Pilne zlecenia wykonywane są w przeciągo 8-  24 godzin. Przy większych zmianach termin jest ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb, ale najczęściej nie przekracza 2-3 dni.

Koszt aktualizacji strony internetowej ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Ustalany jest on na podstawie oszacowania ilości pracy potrzebnej przy realizacji danego zlecenia.

  • Administrowanie stroną – zakres

Administrowanie stroną nie polega tylko aktualizacji bieżących informacji. Szczególnie w przypadku parafialnych serwisów informacyjnych warto zwrócić  uwagę, iż zainteresowanie nimi będzie znikome, gdy zmienne tylko będą cotygodniowe ogłoszenia duszpasterskie oraz intencje mszalne.

Trzeba zatem informacje o tym, co dzieje się w parafii powiązać z życiem Kościoła, zarówno partykularnego, jak i powszechnego. Na zainteresowanie stroną internetową parafii duży, a przede wszystkim pozytywny wpływ mają również artykuły tematyczne, w uzasadnionych przypadkach powiązane linkami z dokumentami  Kościoła (orędzia, listy apostolskie, adhortacje, encykliki etc.). Jednakże, aby to czynić nieodzowna jest znajomość bogatego Magisterium Kościoła oraz dokumentów (instrukcji, oświadczeń, odezw, listów pasterskich etc.)  wydawanych przez KEP. Natomiast z tego wynika obowiązek bieżącego monitorowania katolickich serwisów informacyjnych (np. Vatican News, Episkopat, Katolicka Agencja Informacyjna etc.) – na co zabiegani i zajęci posługą duszpasterską kapłani nie muszą mieć czasu i sił, a winien je mieć administrator parafialnego serwisu informacyjnego.

  • Gwarancja bezpieczeństwa

Administrator jest również gwarantem bezpieczeństwa. Albowiem, jako żelazną zasadą powinno się przyjąć twierdzenie: Im mniej osób buduje medialny wizerunek parafii i/lub grupy duszpasterskiem; im bardziej ograniczone jest grono osób dysponujących danymi dostępu (loginem i hasłem) do tego, co jest wizytówką w Internecie – tym bardziej wizerunek i dobro parafii są bezpieczne. O tym powinni bezwzględnie pamiętać P.T. Księża Proboszczowie i Opiekunowie grup duszpasterskich. Gdyż zasada ograniczonego zaufania obowiązuje nie tylko w ruchu drogowym.

Tym bardziej, iż moje wieloletnie doświadczenie, a także znane mi liczne przykłady upoważniają mnie do stwierdzenia, że powierzenie prowadzenia parafialnej strony internetowej przypadkowej osobie i/lub na portalu społecznościowym fanpage’a – co zwyczajowo się robi – młodzieży, częstokroć przynosi opłakane skutki dla parafii, nie wykluczając problemów prawnych.

Gdyż należy również pamiętać, iż:

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24)
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)

dotyczą także Kościoła katolickiego, a wynikające z tych aktów prawnych przepisy – wraz ze wskazaniami  zawartymi w: Dekrecie ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r – między innymi dotyczą treści i obrazów, które są… bądź, które nie powinny być publikowane na stronach internetowych.

 

Poza parafiami do podjęcia współpracy ze mną zachęcam grupy duszpasterskie, wspólnoty, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty przykościelne. Jestem osobą w pełni kompetentną, legitymującą się wiedzą i posiadam wieloletnie doświadczenie. Przez współpracę pomagasz mi, gdyż jestem osobą niepełnosprawną fizycznie, poruszającą się (tylko z opiekunem!) na wózku inwalidzkim, a więc z wieloma przeszkodami, ograniczającymi moje możliwości pracy innej niż z wykorzystaniem Internetu oraz bez konieczności opuszczania mieszkania.

 

 

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE

Close Menu